plte-dunajec

Chcete zažiť príjemné chvíle v Pieninách - v kraji pltníkov a lietajúceho mnícha Cypriána?

Z histórie pltníctva

Už od 2. storočia pred našim letopočtom slúžila rieka Dunajec prostredníctvom drevených pltí obsluhovaných pltníkmi ako dopravná tepna pre prevoz rôznych druhov tovaru.

Spočiatku využívali plte grécki a rímski kupci, ktorí sa k Baltu splavovali pre jantár. Železo, drevo, antimon, sušené slivky, syr, medovinu či liečivé bylinky ako aj ďalšie druhy tovarov sa prepravovali na pltiach až neskôr. Až do dnešných čias sa zachoval jeden z tradičných symbolom pltníkov, a to pltnícky klobúk, ktorý je zdobený mušličkami - čo splav to mušlička. Ďalší rozvoj prepravy tovaru na pltiach zastavili až veľké povodne v roku 1813, ktoré napokon aj spôsobili aj úpadok pltníctva. V roku 1923 preprava tovaru plťami ako aj samotné pltníctvo zaniklo.

Preprava osôb na pltiach sprevádzanými pltníkmi sa datuje od 18 storočia. Avšak svojrázne pltníctvo na Dunajci začalo už v auguste v roku 1708, kedy cestovateľ Daniel Krman z Omšenia pri Trenčíne sa plavil po Dunajci na dlabanej plti ako vyslanec ku švédskemu kráľovi Karolovi XII, aby dohodol podporu pre odboj, čím sa zaradil medzi priekopníkov pltníctva na Dunajci.
Až po roku 1950 začalo byť pltníctvo a prevážanie ľudí na tradičných drevených pltiach organizovanejšie. Od tejto doby prešlo pltníctvo viacerými organizačnými a majetko-právnymi zmenami, ktoré spôsobili, že túto tradíciu pltníctva udržiavalo v rade viac subjektov. V súčasnosti na Dunajci prevádzkujú pltníctvo a splav na pltiach zo slovenskej strany okrem 1- Pltníckej a Turistickej Spoločnosti na Dunajci ešte ďalšie dve.


história pltníctva história pltníctva